четвртак, 22. новембар 2007.

podsećanje na besmrtne - alle Elemente angenommen

alle toegelaten elementen, tous les éléments admis, όλα τα στοιχεία αποδεκτά, tutti gli elementi hanno accettato, todos os elementos aceitados, все элементы приняли, todos los elementos aceptados, svi elementi prihvaćeni, сви елементи примљени

Нема коментара: